Doprava zdarma
Kód: 771

20 let Arniky

2 001 Kč
Skladem (>5 ks)

1 ks

Arnika jako spolek oficiálně vznikla 29. září 2001. Od začátku vyrůstá z lidí, kteří ji tvoří a podporují.  Z odborníků, nadšenců a dárců, držících se jasného poslání - chránit přírodu a zdravé prostředí pro budoucí generace doma i ve světě.

Během uplynulých 20 let jsme s Vaší pomocí dosáhli mnoha úspěchů. Kterých si ceníme nejvíce?

Na základě stížnosti, kterou jsme vypracovali s dalšími organizacemi, nařídila v roce 2006 Evropská komise české vládě doplnit další lokality na seznam evropských chráněných území Natura 2000. V roce 2016 bylo na seznam zařazeno i Labe od soutoku s Ohří až po Děčín. Díky spolupráci s lidmi z obce Pozďátky se nám v roce 2007 podařilo dosáhnout zahájení asanace místní skládky, ze které do té doby mnoho let unikala kyselina sírová, těžké kovy a další toxické látky. V roce 2014 jsme ve Zlíně vysázeli naše první stromořadí. Od té doby jsme vysadili více než 1 150 stromků. V roce 2018 naše mediální kampaň Praha – město pro život inspirovala občany, spolky a městské části k podání na 50 tisíc připomínek k návrhu pražského Metropolitního plánu. Takto velká účast ukázala úřadům, že zájem veřejnosti zapojit se do rozhodování o územním plánování již není možné přehlížet. Od roku 2004 testujeme ve spolupráci se sítí IPEN vzorky vajec volně chovaných slepic na obsah nebezpečných látek. V roce 2019 jsme tak poblíž největší skládky elektroodpadu v hlavním městě Ghany, kde končí i elektrošrot z Evropy, nalezli vejce s bezprecedentním obsahem jedovatých dioxinů. Byl to důležitý důkaz, který pomohl zpřísnění regulace mezinárodního obchodu s odpadem.

Váš dar ve výši 2 001 Kč nám umožní pokračovat v těchto dlouhodobých projektech. Arnika roste díky Vám!