Kód: 2642

Adopce květiny na louce - Len žlutý

300 Kč
Skladem (>5 ks)

1 ks

Váš dar ve výši 300,- Kč nám pomůže udržovat bílou stráň, kde kvetou lny žluté. Pravidelně ji kosíme a zbavujeme náletových dřevin. Jen díky Vám můžeme udržovat místo s nejzápadnějším výskytem lnu žlutého v Evropě.

Len žlutý se dokonale přizpůsobil extrémním podmínkám takzvaných bílých strání, na kterých se vyskytuje. Bílé stráně jsou extrémně suché lokality s vápnitým podkladem a jen mělkou vrstvou humusu. Proto má len žlutý kořeny rozprostřené do šířky.  Patří mezi silně ohrožené druhy. Jen v jedné jediné lokalitě (Bílé stráně u Pokratic) je tento neopakovatelný typ rostlinných společenstev přísně chráněn. Jak však společenstva bílých strání mizí z naší přírody, jsou i jejich obyvatelé stále vzácnější.

Arnika formou pozemkového spolku Tým Bořena již od roku 1985 pečuje o pozemky v Českém středohoří. Ještě předtím, než byla zničena stráň pod vrchem Bělák v Radovesickém údolí, stihli spolupracovníci Týmu Bořena přestěhovat několik stovek trsů této vzácné rostliny do náhradní lokality. Len žlutý patří k rostlinám, které se v novém domově nejen ujaly, ale i mnohonásobně rozrostly. Každoročním kosením zabraňujeme zarůstání travami a křovinami, ve kterých by jedinečné rostliny neměly šanci přežít. Díky neustálé péči dnes vzácné druhy rostou na desetkrát větší ploše.