Kód: 2645

Čistá řeka

Neohodnoceno
1 000 Kč
Skladem (> 5 ks)

1 ks

Váš dar ve výši 1 000 Kč nám umožní jeden odběr vzorku v našich řekách a vyhodnocení jeho analýz. Takový odběr pomůže uhlídat i několik kilometrů řeky.

Usilujeme o to, abychom se opět mohli bez starosti v našich řekách koupat a čistota našich vodních toků nám působila radost. Aby se člověk nemusel bát do řeky nejen vstoupit, ale měl také možnost jíst z ní zdravé ryby. Pomáháme hlídat kvalitu říčního prostředí monitorováním chemického složení sedimentů a kontaminace ryb. Tam, kde zjistíme velké znečištění, se snažíme najít viníka a vytvořit tlak na likvidaci zdroje znečištění.

Životní prostředí v ČR potřebuje systematické a nákladné zásahy cílené na ozdravění krajiny, zejména jejího vodního režimu. Vodní toky a jejich okolí patří k nejohroženějším a nejvíce poškozeným typům prostředí. Koridor Dunaj-Odra-Labe by zabral tisíce hektarů půdy a tato území nenávratně zničil. Žádáme vládu, aby zastavila tento projekt a přesměrovala finanční prostředky na záměry směřující k ozdravení krajiny a její schopnosti zadržovat vodu.

Kyanidy, které v září z Bečvy udělaly mrtvou řeku, jsou vyvrcholením stále častějších úniků toxických látek do vod v ČR. Naše výzva "Řeky bez jedů" žádá změnu a zpřísnění v monitoringu toxických látek. Požadujeme od politiků a rozhodujících úředníků řádné vyšetření havárie na Bečvě, exemplární potrestání jejích viníků a zpřísnění pravidel pro ohlašování kyanidů do Integrovaného registru znečišťování. Výzva míří i na další toxické látky. Odebrali jsme vzorky vody a říčních sedimentů z Kopaninského potoka, Motolského rybníka a několika míst Vltavy. Ty necháváme otestovat na obsah bromovaných zpomalovačů hoření a perfluorovaných látek. V listopadu zveřejníme výsledky analýz.

Děkujeme, že nám umožňujete pokračovat v našem úsilí.