Doprava zdarma
Kód: 2645

Čistá řeka

1 000 Kč
Skladem (>5 ks)

1 ks

Váš dar ve výši 1 000 Kč nám umožní jeden odběr vzorku v našich řekách a vyhodnocení jeho analýz. Takový odběr pomůže uhlídat i několik kilometrů řeky.

Usilujeme o to, abychom se opět mohli bez starosti v našich řekách koupat a čistota našich vodních toků nám působila radost. Aby se člověk nemusel bát do řeky nejen vstoupit, ale měl také možnost jíst z ní zdravé ryby. Pomáháme hlídat kvalitu říčního prostředí monitorováním chemického složení sedimentů a kontaminace ryb. Tam, kde zjistíme velké znečištění, se snažíme najít viníka a vytvořit tlak na likvidaci zdroje znečištění.

Životní prostředí v ČR potřebuje systematické a nákladné zásahy cílené na ozdravění krajiny, zejména jejího vodního režimu. Vodní toky a jejich okolí patří k nejohroženějším a nejvíce poškozeným typům prostředí. Megalomanský záměr výstavby vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe by nenávratně zničil říční krajinu v těžko představitelném rozsahu.

Žádáme vládu, aby zastavila tento nesmyslný projekt a přesměrovala finanční prostředky na revitalizace řek a celkové ozdravení krajiny. Uspořádali jsme on-line konferenci a vydali publikaci, kde otevřeně poukazujeme na překroucená fakta a polopravdy, díky kterým je projekt nadále ze strany vlády podporován.

Sledováním vyšetřování havárie na Bečvě, kam v roce 2020 unikly toxické látky, jsme dosáhli zvýšení pokuty za podobné havárie a na náš popud bylo zahájeno nové řízení o předcházení ekologické újmě a o její nápravě. Současně vyvíjíme tlak na zpřísnění pravidel pro ohlašování kyanidů a dalších nebezpečných látek do Integrovaného registru znečišťování.

Děkujeme, že nám umožňujete pokračovat v našem úsilí.