Kód: 2633

Divoké řeky nedáme!

500 Kč
Skladem (>5 ks)

1 ks

Svým darem ve výši 500 Kč nás podpoříte ve snaze zabránit stavbě více než 300 hydroelektráren v Bosně a Hercegovině a zachovat přírodní bohatství nejen balkánských řek. Děkujeme!

Stovky Čechů vyráží každým rokem sjíždět poslední evropské divoké řeky na Balkáně. Právě tam se nachází celá řada unikátních krasových útvarů, romantických soutěsek a vodopádů, větvících se řek s širokými řečišti či meandrujících nížinných toků s přilehlými mokřady a deltami. Balkánské řeky jsou zdrojem pitné vody pro blízké usedlosti a také domovem sedmdesáti endemických druhů ryb, včetně ohroženého druhu lososa - hlavatky obecné, která byla v Česku už zcela vyhubena.

Tyto jedinečné přírodní krásy jsou nyní ohroženy plánem vlády Bosny na stavbu více než 300 nových vodních elektráren, což v přepočtu znamená jednu vodní elektrárnu na každých 10 kilometrů řeky. Realizace těchto plánů povede k nenávratné devastaci panenské přírody Balkánu, ztrátě kvality vody a jedinečné rozmanitosti rostlinných a živočišných druhů a také nemožnosti tyto řeky sjíždět. Situace v Bosně a Hercegovině je bezprecedentní; v Evropě neexistuje žádná jiná země bez jakýchkoliv pravidel pro minimální toky řek a provozovatelé vodních elektráren jsou těmi, kteří z této praxe nejvíce těží.

Spolu s CZZS a WWF Adria jsme uspořádali mezinárodní konferenci v Sarajevu a přijali společné prohlášení o ochraně řek západního Balkánu. Signatáři vzývají k dočasnému zastavení výstavby vodních elektráren v regionu, dokud vlády nezajistí ochranu životního prostředí a místních komunit a dodržování vnitrostátní legislativy, právních předpisů EU a mezinárodních úmluv. 

Spustili jsme také nový informační portál  www.infotabla.eko.ba, který pomůže lidem z Bosny a Hercegoviny chránit tamní životní prostředí a předcházet konfliktům. Cílem je nahradit neexistující on-line úřední desky. Podle odborníků vede špatný přístup k informacím o životním prostředí k vážným konfliktům mezi obyvateli, úřady a zástupci průmyslu jako v případě násilného střetu v obci Kruščica. 

Děkujeme za Vaši podporu!