Kód: 2300

Dřeviny rostoucí mimo les - informační brožura pro státní správu

79 Kč
Skladem (>10 ks)

1 ks, rok vydání 2015 (některé informace mohou být zastaralé)

Jak chránit stromy rostoucí mimo les a co dělat, když je nutné kácet.

Jak chránit stromy rostoucí mimo les a co dělat, když je nutné kácet

Rozhodování o kácení dřevin rostoucích mimo les klade vysoké nároky na odbornou úroveň pracovníků orgánů ochrany přírody. Chceme-li přispět k udržitelnému rozvoji měst a obcí, není možné omezit rozhodování na kontrolu formálních náležitostí podaných žádostí a oznámení o kácení dřevin. Nutné je zajistit také adekvátní kompenzaci ekologické újmy, vzniklé kácením, formou náhradních výsadeb.

Specifickou problematikou je informování veřejnosti, která zásahy do zeleně vnímá mimořádně citlivě, protože lidé mají ke stromům často silný vztah. Proto je vhodná maximální otevřenost úřadů a co nejširší zapojení občanů do rozhodovacích procesů, a to i nad rámec zákona. Vizitkou dobře spravovaného města či obce je mimo jiné také kvalitní a dobře udržovaná zeleň.

Brožuru si můžete koupit za 79,- Kč + poštovné, nebo je k dispozici ke stažení.