Kód: 2309

Ochrana alejí pro rozvoj regionů - sborník

89 Kč
Skladem (>10 ks)

1 ks, rok vydání 2014

Sborník referátů z mezinárodní konference pořádané 6. prosince 2013 v Uherském Hradišti.

 

Sborník referátů z mezinárodní konference pořádané 6. prosince 2013 v Uherském Hradišti. 

Obsah:

I. Nové poznatky a přístupy k alejím v ČR

Vývoj právní ochrany stromořadí od alejové novely zákona č. 114/1992 Sb. (1. 12. 2009) do nové prováděcí vyhlášky k dřevinám č. 189/2013 Sb. (15. 7. 2013)/ JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D, Česká inspekce životního prostředí

Čtyři příběhy alejí/Ing. Pavel Chotěbor, Česká inspekce životního prostředí

Stromořadí památných stromů v Jihomoravském kraji/Ing. Vladana Procházková, Správa CHKO Pálava a Krajské středisko AOPK Brno

Realizace projektů na ošetření alejí s ohledem na ochranu hmyzu/Ing. Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice, Entomologický ústav BC AV ČR

Lipová alej Radkov - Dubová, okres Opava/Kateřina Skalíková, Ing. Milada Tošková, občanské sdružení Radkov

Revitalizace alejí Vysočiny/Ing. Jan Míka, Krajská správa údržby silnic Kraje Vysočina

II. Ochrana alejí v Evropské unii

Polsko: Cesty pro přírodu - program ochrany silničních stromořadí/Piotr Tyszko-Chmielowiec, PhD., Fundacja Ekorozwoju

Francie: Aleje z hlediska bezpečnosti silničního provozu/Chantal Pradines, konzultantka Rady Evropy pro krajinu a infrastrukturu

Německo: Aleje jako příležitost pro krajinu i místní podnikání/Annette Gross, Insula Rugia

Česká republika: Ochrana alejí pro rozvoj regionů/RNDr. Marcela Klemensová, Arnika

Příloha: 

Uherskohradišťská deklarace o ochraně alejí