Kód: 2627

Příspěvek na pomoc před developery

1 200 Kč
Skladem

1 ks

Váš dar ve výši 1 200 Kč nám pomáhá provozovat právní poradnu pro všechny Pražany. Jen díky Vám můžeme dále pokračovat v úsilí o lepší pravidla výstavby v Praze, transparentní plánování rozvoje Prahy a zapojení veřejnosti do rozhodování.

Stalo se Vám, že na posledním kousku zeleně ve Vašem okolí vyrostl obchodní dům či panelák?

Územní plánování se týká každého občana, jelikož se jedná o změny v místě jeho bydliště. Úředníci Magistrátu musejí hledat kompromisy mezi úředními a politickými nástroji, ale také mezi soukromými a veřejnými zájmy. Podobu našeho hlavního města určuje územní plán Prahy, který ale trpí řadou nedostatků a není často dodržován. 17 000 návrhů na jeho změny v roce 2009 mluví za vše, přičemž skoro u všech se jednalo o změny na přání developerů, které nebyly projednány s veřejností. Zároveň se připravuje nový, tzv. Metropolitní územní plán, který přinejmenším vyvolává pochybnosti o udržitelném rozvoji Prahy. Arnika se dlouhodobě věnuje monitorování územního plánu a účastní se projednávání velkých změn. Podporujeme místní sdružení i jednotlivce v jejich účasti a úspěšně vedeme i soudní spory s Magistrátem.