Kód: 2612

Testování výrobků na obsah toxických látek

500 Kč
Skladem (5 ks)

1 ks

Díky Vašemu daru ve výši 500 Kč se budete i nadále dozvídat, zda zboží na českém trhu obsahuje nebezpečné látky, zda naměřené hodnoty pro tyto látky spadají do zákonem stanovených mezí a jsou únosné pro další používání.

V současné době je v Evropě registrováno okolo 100 tisíc chemických látek. Přestože některé látky představují prokazatelné nebezpečí pro lidské zdraví i životní prostředí, jen velmi pomalu dochází k jejich zákazu a nahrazování ve výrobcích bezpečnými látkami. Arnika již mnohokrát odhalila rizikové zboží, jako jsou hračky nebo kuchyňské nádobí, zajistila jejich stažení z trhu a informování veřejnosti o problému. Dokázali jsme odpovědět mnohým z Vás, zda jsou Vaše věci doma bezpečné a zároveň přenesli závěry na jednání s politiky, kteří mají moc zasadit se o náhradu výrobků s toxickými látkami za bezpečné alternativy. Aktualizujeme naše databáze nebezpečných výrobků a usilujeme o budoucnost bez toxických látek.

V květnu jsme publikovali výsledky analýz perfluorovaných látek v potravinových obalech z velkých fastfoodových řetězců z celé Evropy a třeba McDonald’s se již zavázal je vyřadit. Vydali jsme přelomovou studii mapující znečištění prostředí a tím i potravin z okolí provozů, kde se zpracovává, pálí či recykluje plastový odpad vyvážený z Evropy do rozvojových zemí. Analyzujeme plastové lahve či hračky na obsah bisfenolů a UV filtrů. 

Díky Vaší podpoře můžeme v naší práci pokračovat. Děkujeme!