Kód: 2603

Upozornění na nebezpečné hračky

800 Kč
Skladem (>5 ks)

1 ks

Díky Vašemu daru ve výši 800 Kč si rodiče budou moci kupovat bezpečnější hračky pro své děti bez obsahu možných toxických látek. 

I přes snahu kontrolních orgánů se v některých hračkách na našem trhu ustavičně nacházejí nebezpečné látky. Jedná se o stále nové a nové typy jedů, které se z výrobků postupem času uvolňují a negativně ovlivňují zejména děti a budoucí maminky. Mezi tyto látky počítáme například ftaláty či bromované zpomalovače hoření. Tyto pomalé jedy, které na nás působí dlouhodobě a z mnoha zdrojů, mohou mít dopad na zdravý vývoj našich potomků. Mají vliv na vývin mozku a na celou nervovou soustavu.

Ke konci roku 2020  jsme zveřejnili analýzy perfluorovaných látek v dětských rukavicích. V některých jsme našli perfluorované látky znečišťující pitnou vodu a varovali jsme tedy rodiče, aby se vyhnuli oblečení s voděodpudivou vrstvou, ze které se tyto látky mohou uvolňovat. Současně jsme nechali otestovat další hračky či věci do kuchyně z černých recyklovaných plastů na obsah bromovaných dioxinů a bromovaných zpomalovačů hoření, a to nejen u nás v Česku, ale i ze Severní Afriky, Indonésie, Číny či Ruska. Ukazujeme tak na problém cirkulace těchto látek ve zboží po celém světě a nutnost zakázat tyto látky na mezinárodní úrovni. Ukázalo se, že v hračkách z recyklovaného plastu se objevují jedny z nejtoxičtějších látek, velmi podobné těm, které najdeme ve vysoce toxickém popílku vznikajícího při spalování odpadů ve spalovnách. Je to tedy, jako kdyby si děti hrály s takto toxickým nebezpečným odpadem. Chceme, aby tyto látky byly zakázány a aby byly striktní limity nastaveny i pro látky, které vznik bromovaných dioxinů zapříčiňují.

Zakoupením darovací listiny nám pomáháte upozorňovat na nebezpečné látky v hračkách pro děti. Děkujeme za Vaši podporu!