Kód: 2603

Upozornění na nebezpečné hračky

800 Kč
Skladem

1 ks

Díky Vašemu daru ve výši 800 Kč si rodiče budou moci kupovat bezpečnější hračky pro své děti bez obsahu možných toxických látek. 

I přes snahu kontrolních orgánů se v některých hračkách na našem trhu ustavičně nacházejí nebezpečné látky. Jedná se o stále nové a nové typy jedů, které se z výrobků postupem času uvolňují a negativně ovlivňují zejména děti a budoucí maminky. Mezi tyto látky počítáme například ftaláty či bromované zpomalovače hoření. Tyto pomalé jedy, které na nás působí dlouhodobě a z mnoha zdrojů, mohou mít dopad na zdravý vývoj našich potomků. Mají vliv na vývin mozku a na celou nervovou soustavu.

Arnika průběžně provádí testy hraček na obsah toxických látek a chrání tak spotřebitele před jejich nebezpečím. V roce 2014 jsme například upozornili na přítomnost ftalátů v setech populárních pletacích gumiček pro malé děti. Výsledky těchto testů jsme předali České obchodní inspekci, která na náš podnět nechala gumičky stáhnout z trhu. Četné ohlasy v médiích napomohly tomu, že se zodpovědní prodejci snaží prodávat hračky bez škodlivých ftalátů.

Argentina, Brazílie, Kambodža, Indie, Nigérie, ale i Japonsko, Kanada nebo několik států Evropské unie včetně České republiky – tam všude byly ve spotřebním zboží vyrobeném z recyklovaných plastů letos odhaleny vysoce toxické látky, včetně bromovaných dioxinů a bromovaných zpomalovačů hoření. Obsah dioxinů naměřený v dětských hračkách a kadeřnických potřebách je srovnatelný s jejich úrovní v nebezpečných odpadech, včetně například popela ze spaloven odpadu. V Ženevě proběhla politická jednání týkající se mezinárodních úmluv a návrhů na zpřísnění globální politiky pro perzistentní organické látky (POPs) a nebezpečné odpady, které by mohly napříště kontaminaci hraček toxickými dioxiny předejít.