Kód: 2648

Vysazení stromu

600 Kč
Skladem

1 ks

Váš dar ve výši 600 Kč pomůže obstarat kvalitní sazenice a pomůcky nezbytné k tomu, abychom mohli zasadit nový stromek a zajistit, aby zdárně prospíval.

Arnika díky Vám letos vysadila rekordní počet stromů. Děkujeme!

Strom nám poskytuje potřebný kyslík, je obranou před prachem i horkem v parných dnech a domovem mnoha živočichů, ze kterých máme prospěch i my. Je historií místa, jeho symbolem a pamětí. Často jsme svědky nelítostného vykácení stromořadí či jednotlivých stromů z malicherných důvodů. V letech 2003 – 2017 bylo jen podél krajských silnic v České republice vykáceno přibližně 230 000 stromů. Staleté stromy jsou přitom dědictvím těch, kteří tu žili před námi a teprve my můžeme využívat všechny výhody, které poskytuje. 

Každoročně s pomocí dárců a dobrovolníků vysazujeme do naší krajiny stromy nové. Usilujeme o to, aby za každý pokácený strom byl vysazen další a mohli jsme tak zachovat krásu a ráz naší krajiny.