Kód: 2648

Vysazení stromu

600 Kč
Skladem (>5 ks)

1 ks

Váš dar ve výši 600 Kč pomůže obstarat kvalitní sazenice a pomůcky nezbytné k tomu, abychom mohli zasadit nový stromek a zajistit, aby zdárně prospíval.

Vzrostlý strom je obranou před prachem i horkem v parných dnech a domovem mnoha živočichů, ze kterých máme prospěch i my. Je historií místa, jeho symbolem a pamětí. Je jednoduše krásný. Stromy nám toho poskytují tolik, a přesto jsme stále svědky nelítostného kácení stromořadí či jednotlivých stromů z malicherných důvodů. V letech 2003 – 2019 bylo jen podél krajských silnic v České republice vykáceno přibližně 270 000 stromů. Staleté stromy jsou přitom dědictvím těch, kteří tu žili před námi a teprve my můžeme využívat všechny výhody, které poskytují.

Za poslední 3 roky jsme v Poodří vysázeli více než 1 300 stromů (duby, hrušně a topoly). Ošetřili jsme 500 starých vrb a obnovili tak tradiční ořezávání na hlavu, které vrbám prodlužuje život. Do léta 2022 spolu s ZO ČSOP vysadíme dalších 600 mladých sazenic dubů vrb a topolů. Vzniknou nová stromořadí v obcích  Košatce nad Odrou, Svinově a Jeseníku nad Odrou. 

Výsadbami v Evropsky významné lokalitě Poodří udržujeme pestrou krajinu a vytváříme nové biotopy pro chráněné druhy živočichů, především brouka páchníka hnědého. První roky po výsadbě rozhodují o přežití stromu, a proto poskytujeme sazenicím maximální péči. S místními pak mladé stromky zaléváme, chráníme proti okusu a před vyvrácením. Sazenice, které se neujaly, nahrazujeme novými.

Děkujeme za Vaši podporu!