Kód: 2291

Významné a památné aleje Olomouckého kraje

59 Kč
Skladem (>10 ks)

1 ks, rok vydání 2010

Mapa pro plánování výletů i poznání nejzajímavějších stromů středních Čech a Prahy.

Mapa vhodná pro plánování výletů i poznání nejzajímavějších alejí Olomouckého kraje.

Mapa představuje aleje Olomouckého kraje - ty, které jsou chráněny jako památná stromořadí či významné krajinné prvky podle zákona o ochraně přírody a krajiny, ale i ostatní aleje, které si i bez zákonné ochrany zaslouží náš obdiv a péči.

Aleje v České republice nejsou podrobně zmapovány. Výjimkou jsou památné aleje - na našem území se nachází 193 památných alejí, v nichž roste 15 600 stromů. Nejvíce z nich je ve Středočeském kraji (38). Mapování alejí v Olomouckém kraji představuje první detailní zmapování i těch alejí, které nejsou významné. Tato mapa obsahuje celkem 95 alejí, z toho 11 památných významných krajinných prvků v Olomouckém kraji.

Zatímco na severu dominuje Olomouckému kraji masív Jeseníků, v jižní části převládají nížiny. V rozlehlých polích jsou aleje často jedinou dominantou krajiny a útočištěm zvířat. Aleje patří k českému kulturnímu a přírodnímu dědictví. Dotvářejí typická ráz naší krajiny. Pohled na cestu lemovanou úctyhodnými stromy je nesrovnatelně příjemnější, než pohled na silnici lemovanou billboardy. Objevte s námi krásu alejí!