Kód: 2615

Zdravější děti v rozvojových zemích

Neohodnoceno
900 Kč
Skladem (> 5 ks)

1 ks

Váš dar ve výši 900 Kč nám umožní další rozvojovou pomoc v zemích, kde informace o nebezpečných látkách nejsou příliš dostupné. Jen díky Vám můžeme uchránit tisíce dětí před působením jedovatých látek.

Mnoho dětí v rozvojových zemích je vystaveno škodlivému působení olova z nátěrových barev, které způsobuje u dětí nevratné poškození nervové soustavy. Ve většině zemí nebyla žádná omezení na přítomnost olova v barvách a informace nemusely být uvedeny ani na jejich plechovkách. Mezinárodní síť pro eliminaci perzistentních organických polutantů (IPEN) a další nevládní organizace usilují o změny ve stávajícím systému.

Letos jsme vydali přelomovou studii o vývozu odpadů do Indonésie. Lidé s těmito plasty topí a v podstatě mezi nimi žijí, čímž se vystavují působení velmi toxických látek. Společně s mnoha organizacemi ve světě bojujeme za to, aby takový vývoz odpadu byl u nás zakázán.

Pracujeme na prosazení stejného omezení ftalátů v Srbsku, jaké platí v EU. Podobně jako v dalších nečlenských státech EU, stále není zakázáno používat toxické ftaláty při výrobě plastového zboží, včetně hraček a dalšího vybavení pro děti. 

Objednáním darovací listiny nám umožníte chránit děti v rozvojových zemích před toxickými látkami. Děkujeme!