Kód: 2615

Zdravější děti v rozvojových zemích

900 Kč
Skladem

1 ks

Váš dar ve výši 900 Kč nám umožní další rozvojovou pomoc v zemích, kde informace o nebezpečných látkách nejsou příliš dostupné. Jen díky Vám můžeme uchránit tisíce dětí před působením jedovatých látek.

Mnoho dětí v rozvojových zemích je vystaveno škodlivému působení olova z nátěrových barev, které způsobuje u dětí nevratné poškození mozku, právě tak jako celoživotní snížení inteligence a tím i schopnost učit se. Olovo z barvy se dostává do prachu v domě, který se hromadí na podlahách a dalších površích, a následně ulpívá na dětských rukách. Malé děti si je běžně strkají do úst, čímž dochází k pozření olova. Ve většině zemí nebyla žádná omezení na přítomnost olova v barvách a informace nemusely být uvedeny ani na jejich plechovkách. Mezinárodní síť pro eliminaci perzistentních organických polutantů (IPEN) a další nevládní organizace usilují o změny ve stávajícím systému.