Kód: 2615

Zdravější děti v rozvojových zemích

900 Kč
Skladem (>5 ks)

1 ks

Váš dar ve výši 900 Kč nám umožní další rozvojovou pomoc v zemích, kde jsou informace o nebezpečných látkách špatně dostupné. Jen díky Vám můžeme uchránit tisíce dětí před působením jedovatých látek.

Mnoho dětí v rozvojových zemích je vystaveno škodlivému působení olova z nátěrových barev, které v tomto útlém věku vede k nevratnému poškození mozku, stejně jako k celoživotnímu snížení inteligence a tím i schopnosti učit se. Olovo z barvy se dostává do prachu v domě, který se hromadí na podlahách a dalších površích a následně ulpívá na dětských rukou. Malé děti si je běžně strkají do úst, čímž dochází k pozření olova. Ve většině zemí nebyla zavedena žádná omezení na přítomnost olova v barvách a informace nemusely být uvedeny ani na jejich plechovkách. Arnika, Mezinárodní síť pro eliminaci znečišťujících látek (IPEN) a další nevládní organizace usilují o změny ve stávajícím systému.

Vloni jsme vydali přelomovou studii o vývozu odpadů do Indonésie. Lidé s těmito plasty topí a v podstatě mezi nimi žijí, čímž se vystavují působení velmi toxických látek. Společně s mnoha organizacemi ve světě bojujeme za to, aby takový vývoz odpadu byl u nás zakázán.

Pracujeme na prosazení stejného omezení ftalátů v Srbsku, jaké platí v EU. Podobně jako v dalších nečlenských státech EU, stále není zakázáno používat toxické ftaláty při výrobě plastového zboží, včetně hraček a dalšího vybavení pro děti. 

Objednáním darovací listiny nám umožníte chránit děti v rozvojových zemích před toxickými látkami. Děkujeme!